Pakiet powitalny

 • Najlepszy na rynku
 • Proste warunki
 • Sprawdź

Ogólny regulamin promocji Pakiet Powitalny:

 • 1. Organizatorem promocji jest forBET Zakłady Bukmacherskie.
 • 2. Promocja obowiązuje od 01.06.2020 od godziny 14:00 do 27.04.2022 roku, godziny 11:59.
  • 3. Gracz, który zarejestruje konto na stronie lub w aplikacji forBET w trakcie trwania promocji otrzyma pakiet powitalny, w którego skład wchodzi:
  • a) promocja „14 dni gry Bez Podatku”
  • b) promocja „100% bonusu od pierwszego depozytu do 2000 PLN”
  • c) promocja „Mnożnik MaxiZysk do drugiego depozytu”
 • 4. Gracze, którzy zarejestrowali się przed 01.06.2020 godz. 14:00 i nie wpłacili w ogóle mogą skorzystać z promocji „100% bonusu od pierwszego depozytu do 2000 PLN”, „Mnożnik MaxiZysk do drugiego depozytu” oraz forBET2000 od trzeciej wpłaty.
 • 5. Gracze, którzy zarejestrowali się przed 01.06.2020 godz. 14:00 i wpłacili jeden depozyt mogą skorzystać z promocji „Mnożnik MaxiZysk do drugiego depozytu” od drugiego depozytu oraz forBET2000 od trzeciej wpłaty.
 • 6. Gracze, którzy zarejestrowali się przed 01.06.2020 godz. 14:00 i wpłacili dwa depozyty mogą skorzystać z promocji forBET2000 od trzeciej wpłaty, szczegóły: forBET2000
 • 7. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
 • 8. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej promocji lub dopuszczających do udziału w promocji.
 • 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie.
 • 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie bez podawania przyczyny oraz informowania Graczy.

Regulamin „14 dni gry Bez Podatku”:

 • 1. Okres 14 dni gry Bez Podatku zostanie graczowi włączony w ciągu 24h. roboczych od momentu zarejestrowania konta.
 • 2. Na kuponie muszą znajdować się min. 3 zdarzenia – wszystkie z kursem min. 1.30.
 • 3. Do promocji zaliczają się zdarzenia z oferty przedmeczowej, na żywo oraz zakłady wirtualne.
 • 4. Współczynnik kuponu zmieni się automatycznie na 1.0 jeżeli kupon zostanie zagrany zgodnie z powyższymi pkt. regulaminu promocji „14 dni gry Bez Podatku”.
 • 5. Do promocji nie zaliczają się kupony zagrane za środki bonusowe oraz kupony systemowe.
 • 6. Do promocji nie zaliczają się zakłady długoterminowe, zakłady specjalne, Combo Expert oraz zakłady z narzędzia BetArchitekt w aplikacji iOS.
 • 7. W promocji nie biorą udziału kupony zagrane na Gry Karciane.
 • 8. Gra bez podatku zostanie wyłączona w ciągu 24 godzin roboczych od upływu 14 dni gry bez podatku.
 • 9. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają również pkt. Ogólnego regulaminu promocji „Pakiet Powitalny”.

Regulamin „100% bonusu od pierwszego depozytu”:

 • 1. Gracz, który wpłaci pierwszy depozyt po zarejestrowaniu konta otrzyma 100% bonusu od depozytu do maksymalnie 2000 PLN.
 • 2. Maksymalna kwota bonusu to 2000 PLN, czyli za depozyt powyżej 2000 PLN gracz otrzyma 2000 PLN bonusu.
 • 3. Po depozycie bonus zostaje przyznany automatycznie i zostaje zablokowany do momentu wykonania obrotu depozytem.
 • 4. Aby odblokować bonus należy dokonać jednokrotnego obrotu depozytem po całkowitym kursie minimalnym 2.0 dowolną liczbą kuponów równą deponowanej kwocie (w tym czasie wszystkie zdarzenia na kuponach zaliczanych do obrotu MUSZĄ zostać ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE).
 • 5. Minimalna kwota depozytu to 20 PLN.
 • 6. Do obrotu depozytem nie zaliczają się kupony systemowe, Gry Karciane oraz kupony z MaxiZyskiem.
  • 7. Aby wypłacić bonus należy dokonać nim dwukrotnego obrotu zawierając kupony spełniające następujące warunki:
  • - kurs ogólny kuponu min. 2.5
  • - min. 3 zdarzenia na kuponie – wszystkie zdarzenia z kursem 1.30 lub wyższym
 • 8. Czas na obrót bonusem to 14 dni od jego aktywacji (w tym czasie wszystkie zdarzenia na kuponach zaliczanych do obrotu MUSZĄ zostać ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE).
 • 9. Do obrotu bonusem nie zaliczają się zakłady systemowe oraz zakłady wirtualne i Gry Karciane.
 • 10. Jeżeli bonus trafi do kolejki bonusowej czas na jego aktywację wynosi 14 dni.
 • 11. Zlecenie wypłaty z salda głównego przed spełnieniem warunków obrotu bonusem skutkuje zakończeniem udziału w promocji i utratą środków bonusowych.
 • 12. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania środków bonusowych oraz wykluczenia z przyszłych promocji graczy zawierających zakłady przeciwstawne przy obrocie depozytem.
 • 13. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają również pkt. Ogólnego regulaminu promocji „Pakiet Powitalny”.

Regulamin promocji „Mnożnik MaxiZysk do drugiego depozytu”:

 • 1. Gracze, którzy wpłacą drugi depozyt po zarejestrowaniu konta otrzymają mnożnik MaxiZysk dla kwoty do 200 PLN.
 • 2. Minimalna kwota depozytu, od której przysługuje MaxiZysk to 20 PLN.
 • 3. Mnożnik przysługuje dla kwoty do maksymalnie 200 PLN, czyli za depozyt powyżej 200 PLN gracz otrzyma MaxiZysk dla kwoty 200 PLN.
 • 4. Zysk z kuponu zostanie pomnożony 2-krotnie.
 • 5. Maksymalna wygrana na kuponie z mnożnikiem MaxiZysk to 2279 PLN.
  • 6. Aby zagrać kupon za MaxiZysk należy wybrać go z listy sald na kuponie. Przykład:
 • 7. Po wybraniu MaxiZysku z listy należy nim zagrać JEDNOKROTNIE - CAŁĄ KWOTĄ (jeden kupon). Kuponem AKO z min. 3 zdarzeniami z oferty przedmeczowej lub na żywo - kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie musi wynosić min. 1.40.
 • 8. Do promocji nie zaliczają się zdarzenia z oferty zakłady wirtualne oraz Gry Karciane.
 • 9. Stawka kuponu z MaxiZyskiem musi być równa kwocie depozytu, do którego został przyznany mnożnik MaxiZysk.
 • 10. Aby zagrać kupon z mnożnikiem MaxiZysk należy posiadać środki na saldzie głównym. Po zagraniu kuponu środki zostaną pobrane z salda głównego.
 • 11. Termin ważności MaxiZysku to 48h – w tym czasie należy postawić zakład.
 • 12. Z promocji wyłączone są zakłady długoterminowe, zakłady specjalne oraz Combo Expert.
 • 13. Kupony z mnożnikiem MaxiZysk nie zaliczają się do obrotu depozytem w promocjach od depozytu tj. „Extra Bonus”, „100% bonusu od pierwszego depozytu”.
 • 14. Kupony z zakładami typu draw no bet, drużyna gospodarzy/drużyna gości wygra nie ma zakładu, nie zaliczają się do promocji.
 • 15. Kupony, na których przynajmniej jedno zdarzenie zostało rozliczone po kursie 1.0 zostają wyłączone z promocji oraz powodują utratę MaxiZysku.
 • 16. Zlecenie wypłaty z salda głównego przed zawarciem zakładu za MaxiZysk skutkuje zakończeniem udziału w promocji i utratą MaxiZysku.
 • 17. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają również pkt. Ogólnego regulaminu promocji „Pakiet Powitalny”.